Regisseur voor het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties.

Yvette Stemerding - homepagina CoachRegie

Krijg de regie over
groei en ontwikkeling

Misschien herken je het ook in jouw organisatie: als het gaat over coachingsvraagstukken houdt iedereen zich daar intern mee bezig. Medewerkers vragen op eigen initiatief om budget om een coach te bezoeken. Leidinggevenden raden medewerkers aan ‘toch eens met een coach’ te gaan praten. En ook de HR-afdeling en Learning & Development zet coaches in om te zorgen dat medewerkers en leidinggevenden zich blijven ontwikkelen. De kosten zijn ondertussen hoog, terwijl de opbrengst vaak onduidelijk blijft. CoachRegie zorgt ervoor dat je grip krijgt op alle processen rondom coaching en training. Maar ook dat je als inzicht krijgt wat er leeft en speelt in jouw organisatie. Gaan veel coach- of trainingsvragen over hetzelfde thema? Dan kun je daar als organisatie van leren. Door de regie te nemen vergroot je de waarde van ontwikkeling.
Yvette Stemerding, oprichter CoachRegie

Vergroot de waarde van ontwikkeling

CoachRegie is de regisseur voor het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Met CoachRegie krijg je de regie over alle coachings- en trainingsvraagstukken in je organisatie. Zo krijg je grip op de kwaliteit en de kosten en maak je de resultaten van coaching meetbaar en inzichtelijk.

Zekerheid over kwaliteit

Toegang tot exclusief netwerk met meer dan 100 professionele coaches, trainers en therapeuten in heel Nederland.

Persoonlijke matching

Coachregisseur spart met medewerker over ontwikkelvragen, zodat de best passende coach/ trainer voorgesteld kan worden.

Kwaliteit voor eerlijke prijs

Coachregisseur heeft kennis van de markt, de kwaliteit en passende tarieven.​

Grip op het proces

Leren als hele organisatie van ontwikkelvragen van individu of team.

Heldere managementinformatie

Meer inzicht en meetbare resultaten: door geanonimiseerd en AVG-proof data te verzamelen en te analyseren op één centrale plek.

“Met de ontwikkeling van mensen, ontwikkel je jouw organisatie”

Coachregie voor organisatieontwikkeling